Algemene voorwaarden Cats and Crew:

 

1. In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt zich ertoe die na te leven

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de

website www.CatsandCrew.be

 

3. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs als deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 

4. Cats and Crew gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit betekent dat Cats and Crew alles in het geweer zal brengen wat in haar macht ligt, om zo kundig mogelijk advies te verstrekken. Een bepaald resultaat kan echter nooit beloofd worden, aangezien de therapie afhangt van diverse factoren.

 

Privacy

 

De gegevens van de klant worden opgenomen in het bestand van Cats and Crew voor administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden doorgegeven aan derden. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.